Dotace

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 32 miliard Kč a pomůžeme i vám.

Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost.

Poradenství

Najdeme vhodnou dotaci či investiční pobídku pro váš projekt, ušetříme vaše náklady daňovými odpočty, pomůžeme vám s veřejnými zakázkami.

Profitujte z našich zkušeností a financujte růst své firmy z veřejných zdrojů. Poskládáme všechny dostupné zdroje tak, abyste získali maximum.

Dotace z evropských a státních fondů

V období 2021-2027 je pro české firmy připraveno rekordní množství peněz a dotačních programů. Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy.

Co dotace financují

 • Nákup strojů a technologií,
 • digitalizaci, automatizaci, zavádění průmyslu 4.0,
 • nákup software, systémů pro kybernetickou bezpečnost,
 • pořízení fotovoltaických systémů,
 • mzdy vývojářů a výzkumníků,
 • úspory vody, zpracování odpadů a druhotných surovin,
 • rekonstrukce, zateplení a další energeticky úsporná opatření.

Kdo může čerpat

 • Malé a střední podniky, small mid caps (podniky od 250 do 3 000 zaměstnanců), velké podniky nad 3 000 zaměstnanců (ve vybraných programech).
 • Firmy všech zaměření od výrobních podniků po sektor služeb. Vyloučené jsou pouze tabákové firmy, výrobci alkoholu, zbraní atp.

Co byste měli vědět

 • Dotace nikdy nepokryjí 100 % vaší investice. Většinou vám pomohou financovat kolem 50 % výdajů, u výzkumně-vývojových projektů to může být až 80 %. Přesnou míru podpory ale určují konkrétní programy a liší se také dle velikosti podniku.
 • Z naší zkušenosti se nevyplácí dělat projekty kvůli dotaci. Dotace jsou vhodné v případě, že máte jasnou vizi a projekt byste realizovali tak jako tak (jen třeba v menším rozsahu).
 • Nejvíce se vyplatí projekty s investicí od 1,5 mil. Kč výše.
 • Dotace z evropských fondů se vyplácejí ex-post, tedy po ukončení projektu nebo jeho předem určené fáze. Finance z národních fondů získáte předem, ty ale většinou podporují pouze výzkumně-vývojové projekty.

S čím vám pomůžeme

 • Začneme bezplatnou konzultací – posoudíme váš záměr a doporučíme vhodné dotační tituly.
 • Připravíme a podáme žádost o dotaci včetně veškerých souvisejících dokumentů.
 • Pomůžeme vám s administrativou po schválení projektu (např. pokud budete potřebovat v projektu něco změnit, zažádat o platbu atp.).
 • Postaráme se o výběrové řízení. Pokud totiž budete s dotací pořizovat vybavení za 1 mil. Kč a více, řízení se nevyhnete.