pravni-servis

Právní servis

Naše advokátní kancelář ve Vyřešme.cz poskytuje všeobecnou právní praxi se zaměřením na obchodní právo, trestní právo, finanční právo, insolvenční právo, vymáhání pohledávek, veškerou smluvní agendu, občanské a rodinné právo. Právní služby jsou poskytovány prostřednictvím dvou advokátů, dále zde působí dva advokátní koncipienti, dva právní praktikanti a čtyři administrativní pracovnice.

Náš právní tým ve Vyřešme.cz klade při své činnosti důraz na právní rozbory konkrétních případů a svým klientům doporučuje výběr nejvhodnějších postupů. Při poskytování právních služeb dále spolupracuje odborníky z jednotlivých oborů a to zejména s notáři, daňovými poradci a exekutory.